„Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!“

„W 1978, przy powszechnym zaskoczeniu,  zostaje wybrany na tron Piotrowy krakowski Kardynał Karol Wojtyła. Był młody i silny, był gwiazdą, ulubieńcem mediów, człowiekiem o nieporównywalnej dramatyce w słowie i geście, absolutnie autentyczny, pionierski - wyznaczał nowe drogi i pozostawił ślady, którymi świat żyje do dziś!“  

Sarah Badion.

 

Aktualne artykuły

Song for Karol

A moving tribute to Pope John Paul II by Mark Mallett with Raylene Scarrott

Cercate Il Suo Volto – Pan światłością i zbawieniem

Psalm 27 PAN jest moją światłością i moim zbawieniem, kogóż będę się bać? PAN jest mocą mego życia, kogóż mam się lękać? Gdy złoczyńcy, moi przeciwnicy i wrogowie, wystąpili przeciwko mnie, aby pożreć moje ciało, potknęli się i upadli. Choćby wojsko rozbiło naprzeciw mnie obóz, moje serce się nie ulęknie; choćby wojna wybuchła przeciw mnie, […]

Johannes Paul II. in der Kapelle der Wundertätigen Medaille in Paris

Die Ansprache von Papst Johannes Paul II. am 31. Mai 1980 in der Kapelle der Wundertätigen Medaille in Paris. Der Papst besuchte die Kapelle zum 150 Jubiläum Jahr der Erscheinung Mutter Gottes der hl. Katharina Labouré. „Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit […]

 

Ylli Haruni, Pope John Paul II.

Kardynał Stanisław Dziwisz apeluje 20 października 2017, podczas uroczystego otwarcia kongresu „Europa Christi“ w Częstochowie, by ogłosić św. Jana Pawła II patronem Europy

Apel Kard. Dziwisza

Oświadczenia

Również my, grupa ludzi, która z tym pomysłem całkowicie się identyfikuje, cieszylibyśmy się z patrona, który by nam towarzyszył i wspierał nas w naszych problemach, który potrafiłby nas zrozumieć i wypraszałby potrzebne dla nas łaski.

Europa objęta jest głębokim kryzysem na wielu płaszczyznach. Wiele decyzji, których doświadczamy w naszym życiu powszednim, wzbudza w nas niepokój, powodują one powstawanie poczucia konfliktu w naszym chrześcijańskim sumieniu. Europa coraz bardziej odwraca się od swoich chrześcijańskich źródeł i korzeni.

Święty Janie Pawle módl się o odnowienie wiary w Europie, módl się o zachowanie chrześcijańskich wartości w polityce, w szkolnictwie, w wychowaniu młodych pokoleń, w mediach, w naszej europejskiej społeczności. Módl się o pokój. Módl się za nasze rodziny, za młodzież. Módl się za ochronę życia ludzkiego od naturalnego poczęcia do godnego, doczesnego końca. Święty Janie Pawle módl się za nami.

Już przed dwudziestu, trzydziestu laty przestrzegał papież Jan Paweł II przed licznymi zagrożeniami dla przyszłości chrześcijańskiej Europy. Już wtedy wskazywał właściwą drogę w swoich przemówieniach, kazaniach, encyklikach.

Czy ktoś mógłby przed trzydziestu laty przypuszczać, że pewnego dnia nie pozostanie w Europie śladu po komunizmie?

Wierzymy mocno w to, że modlitwa morze wiele zmienić, może wpłynąć na nas, na nasze otoczenie, na losy świata. Wierzymy mocno w to, że święty patron poprzez swoje wstawiennictwo dla naszej Europy, dla naszego Kościoła będzie nas dalej z góry wspomagał i błogosławił.

Petycja do papieża Franciszka

Polecane artykuły

Zwracamy się również do Ciebie

Rekomendacja

Prosimy Cię o rozpowszechnianie tej informacji, linku na tą stronę.

Opinia

Prosimy Cię o twoją opinię:  Kontakt

Modlitwa

Prosimy o Twoją modlitwę i msze święte odprawiane w tej intencji.

Petycja

Prosimy o Twój głos, który wspólnie z innymi będzie przekazany papieżowi Franciszkowi oraz kardynałom, biskupom danego kraju.

_______

Użyte rysunki, grafiki:
Specjalne podziękowanie dla Ylli Haruni za wsparcie naszego projektu poprzez użyczenie nam jego wspaniałych prac.

Użyte zdjęcia:
Slider bazujący na Park Jordana w Krakowie - JPII, Wikipedia, Creative Common Licence
Slider bazujący na EpiskopatNews, ©Mazur/episkopat.pl, Pałac Biskupi w Krakowie Franciszkańska 3, Creative Common  Licence
Grafika St. Pope John Paul II. on Vatican Site
Anonimowe fotografie z wizerunkiem Jana Pawła II. (autorzy nieznani)